• بازگشت به حرم مطهر            
   • عزاداری عاشورای حسینی در حرم مطهر رضوی
    عزاداری عاشورای حسینی در حرم مطهر رضوی
    عکاس: علی عبداللهی
    تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۹