• بازگشت به حرم مطهر            
   • مراسم تعویض پرچم گنبد مطهر و پوشش ضریح امام رضا (ع)
    مراسم تعویض پرچم گنبد مطهر و پوشش ضریح امام رضا (ع)
    عکاس: محسن بخشنده
    تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳