• بازگشت به خبری            
   • تخریب یک ساختمان دو طبقه بر اثر گودبرداری غیر اصولی
    تخریب یک ساختمان دو طبقه بر اثر گودبرداری غیر اصولی
    عکاس: محسن بخشنده
    تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۳۰