• چهارشنبه،23 آبان 1397
 • ورود
     
   • بازگشت به گردشگری            
   • آیین بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
    آیین بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
    عکاس: محمد حسن صلواتی
    تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۲۴