• بازگشت به خبری            
   • مراسم افتتاح پردیس سینمایی گلشن
    مراسم افتتاح پردیس سینمایی گلشن
    عکاس: محمد حسن صلواتی
    تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳