• چهارشنبه،27 تیر 1397
 • ورود
     
   • بازگشت به خبری            
   • مراسم افتتاح پردیس سینمایی گلشن
    مراسم افتتاح پردیس سینمایی گلشن
    عکاس: محمد حسن صلواتی
    تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳