• بازگشت به ورزشی            
   • مسابقات قهرمانی دو و میدانی معلولان در مشهد‎
    مسابقات قهرمانی دو و میدانی معلولان در مشهد‎
    عکاس: محسن بخشنده
    تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵