• چهارشنبه،30 مهر 1399
 • ورود
     
   • بازگشت به حرم مطهر            
   • نگاره های رضوی
    نگاره های رضوی
    ارزش و اعتبار معماری ایران، تا حدود زیادی به تزیین های آن بستگی دارد. یکی از مهم ترین عناصر تزیین در معماری، کاشی است. حرم مطهر امام رضا (ع) گنجینه ای ارزشمند از معماری اسلامی است که در طول تاریخ و به ویژه بعد از انقلاب اسلامی ایران شکل گرفته است.
    عکاس: محمد زائرنیا
    تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۱۲
    نگاره های رضوی 1
    1
    نگاره های رضوی 1_2
    1_2
    نگاره های رضوی 10
    10
    نگاره های رضوی 11
    11
    نگاره های رضوی 12
    12
    نگاره های رضوی 13
    13
    نگاره های رضوی 15
    15
    نگاره های رضوی 16
    16
    نگاره های رضوی 18
    18
    نگاره های رضوی 19
    19
    نگاره های رضوی 2
    2
    نگاره های رضوی 2_2
    2_2
    نگاره های رضوی 20
    20
    نگاره های رضوی 21
    21
    نگاره های رضوی 22
    22
    نگاره های رضوی 25
    25
    نگاره های رضوی 26
    26
    نگاره های رضوی 27
    27
    نگاره های رضوی 29
    29
    نگاره های رضوی 3
    3
    نگاره های رضوی 3_2
    3_2
    نگاره های رضوی 4
    4
    نگاره های رضوی 4_2
    4_2
    نگاره های رضوی 5
    5
    نگاره های رضوی 5_2
    5_2
    نگاره های رضوی 6
    6
    نگاره های رضوی 6_2
    6_2
    نگاره های رضوی 7_2
    7_2
    نگاره های رضوی 8
    8
    نگاره های رضوی 8_2
    8_2
    نگاره های رضوی 8_3
    8_3
    نگاره های رضوی 9
    9
    نگاره های رضوی 9_2
    9_2