• یکشنبه،29 فروردین 1400
 • ورود
     
   • بازگشت به هوایی            
   • بهسازی کال اسماعیل آباد
    بهسازی کال اسماعیل آباد

     مدیرعامل سازمان عمران شهرداری مشهد گفت:‌ پروژه بهسازی کال اسماعیل آباد از پیشرفت فیزیکی 12.5 درصدی برخوردار است و طبق برنامه زمانبندی باید در 31 خردادماه سال 1400 به بهره برداری برسد.

    عکاس: محمد زائرنیا
    تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
    بهسازی کال اسماعیل آباد 10
    10
    بهسازی کال اسماعیل آباد 12
    12
    بهسازی کال اسماعیل آباد 14
    14
    بهسازی کال اسماعیل آباد 16
    16
    بهسازی کال اسماعیل آباد 17
    17
    بهسازی کال اسماعیل آباد 18
    18
    بهسازی کال اسماعیل آباد 19
    19
    بهسازی کال اسماعیل آباد 20
    20
    بهسازی کال اسماعیل آباد 22
    22
    بهسازی کال اسماعیل آباد 24
    24
    بهسازی کال اسماعیل آباد 26
    26
    بهسازی کال اسماعیل آباد 28
    28
    بهسازی کال اسماعیل آباد 30
    30
    بهسازی کال اسماعیل آباد 32
    32
    بهسازی کال اسماعیل آباد 34
    34
    بهسازی کال اسماعیل آباد 36
    36
    بهسازی کال اسماعیل آباد 38
    38
    بهسازی کال اسماعیل آباد 40
    40