• چهارشنبه،03 بهمن 1397
 • ورود
     
   • بازگشت به خبری            
   • تخریب یک ساختمان دو طبقه بر اثر گودبرداری غیر اصولی
    تخریب یک ساختمان دو طبقه بر اثر گودبرداری غیر اصولی
    عکاس: محسن بخشنده
    تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۳۰