• بازگشت به ورزشی            
   • شادی مردم پس از تساوی تیم ملی فوتبال برابر پرتغال
    شادی مردم پس از تساوی تیم ملی فوتبال برابر پرتغال
    عکاس: صادق ذباح
    تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۴