• بازگشت به خبری            
   • شام غریبان امام حسین (ع) در مشهد
    شام غریبان امام حسین (ع) در مشهد
    عکاس: محمد حسن صلواتی
    تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۰۹