• بازگشت به خبری            
   • آغاز سال تحصیلی درمجتمع آموزشی(نابینا)امید‎
    آغاز سال تحصیلی درمجتمع آموزشی(نابینا)امید‎

    مدرسه نابینایان امید از معدود مدارس شبانه روزی نابینایان است که پذیرای دانش آموزان بسیاری از استانهای مجاور نیز می باشد
    این مدرسه در سال تحصیلی جدید 70 دانش آموز را پذیرفته است

    عکاس: محسن بخشنده
    تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۰۱