• بازگشت به مستند            
   • بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی
    بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی
    عکاس: حسن توانا
    تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۰۱