• بازگشت به مستند            
   • کارگاه ساخت صندوق های داخل ضریح مطهر امامین کاظمین
    کارگاه ساخت صندوق های داخل ضریح مطهر امامین کاظمین
    عکاس: محسن بخشنده
    تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۷