• دوشنبه،28 اسفند 1396
 • ورود
     
   • بازگشت به مستند            
   • کارگاه ساخت صندوق های داخل ضریح مطهر امامین کاظمین
    کارگاه ساخت صندوق های داخل ضریح مطهر امامین کاظمین
    عکاس: محسن بخشنده
    تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۷