• چهارشنبه،27 تیر 1397
 • ورود
     
   • بازگشت به مستند            
   • پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد
    پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد
    عکاس: میثم دهقانی
    تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۰