• بازگشت به مستند            
   • " از حضور تا ظهور " بزرگترین نمایش آیینی شرق کشور
    " از حضور تا ظهور " بزرگترین نمایش آیینی شرق کشور

     بزرگترین نمایش آیینی شرق کشور با عنوان " از حضور تا ظهور " و با پشتیبانی 200 بازیگر و عوامل اجرایی تا 31 خردادماه در مجتمع آیه ها مشهد مقدس در حال اکران میباشد . در این نمایش موضوعات آئینی مانند خلقت حضرت آدم (ع) ، کشتی نوح (ع) ، مبعث پیامبر اکرم (ص) ، واقعه غدیر و بویژه ولادت حضرت قائم(عج) از مهم‌ترین بخش‌های نمایش آیینی «انتظار» است . موضوعات دیگری چون قیام ١٥خرداد، ورود حضرت امام(ره) به ایران و سرانجام دفاع مقدس و ارتباط قلبی رزمندگان با حضرت حجت(عج) در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل از جمله بخش‌های مربوط به عصر حاضر است. 

    عکاس: محمد زائرنیا
    تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۲۴
    " از حضور تا ظهور " بزرگترین نمایش آیینی شرق کشور 10
    10
    " از حضور تا ظهور " بزرگترین نمایش آیینی شرق کشور 12
    12
    " از حضور تا ظهور " بزرگترین نمایش آیینی شرق کشور 13
    13
    " از حضور تا ظهور " بزرگترین نمایش آیینی شرق کشور 14
    14
    " از حضور تا ظهور " بزرگترین نمایش آیینی شرق کشور 15
    15
    " از حضور تا ظهور " بزرگترین نمایش آیینی شرق کشور 18
    18
    " از حضور تا ظهور " بزرگترین نمایش آیینی شرق کشور 19
    19
    " از حضور تا ظهور " بزرگترین نمایش آیینی شرق کشور 20
    20
    " از حضور تا ظهور " بزرگترین نمایش آیینی شرق کشور 21
    21
    " از حضور تا ظهور " بزرگترین نمایش آیینی شرق کشور 22
    22
    " از حضور تا ظهور " بزرگترین نمایش آیینی شرق کشور 23
    23
    " از حضور تا ظهور " بزرگترین نمایش آیینی شرق کشور 24
    24
    " از حضور تا ظهور " بزرگترین نمایش آیینی شرق کشور 25
    25
    " از حضور تا ظهور " بزرگترین نمایش آیینی شرق کشور 26
    26
    " از حضور تا ظهور " بزرگترین نمایش آیینی شرق کشور 28
    28
    " از حضور تا ظهور " بزرگترین نمایش آیینی شرق کشور 30
    30
    " از حضور تا ظهور " بزرگترین نمایش آیینی شرق کشور 32
    32
    " از حضور تا ظهور " بزرگترین نمایش آیینی شرق کشور 34
    34
    " از حضور تا ظهور " بزرگترین نمایش آیینی شرق کشور 36
    36
    " از حضور تا ظهور " بزرگترین نمایش آیینی شرق کشور 38
    38
    " از حضور تا ظهور " بزرگترین نمایش آیینی شرق کشور 39
    39
    " از حضور تا ظهور " بزرگترین نمایش آیینی شرق کشور 40
    40
    " از حضور تا ظهور " بزرگترین نمایش آیینی شرق کشور 41
    41
    " از حضور تا ظهور " بزرگترین نمایش آیینی شرق کشور 42
    42
    " از حضور تا ظهور " بزرگترین نمایش آیینی شرق کشور 44
    44
    " از حضور تا ظهور " بزرگترین نمایش آیینی شرق کشور 46
    46
    " از حضور تا ظهور " بزرگترین نمایش آیینی شرق کشور 48
    48
    " از حضور تا ظهور " بزرگترین نمایش آیینی شرق کشور 50
    50
    " از حضور تا ظهور " بزرگترین نمایش آیینی شرق کشور 52
    52
    " از حضور تا ظهور " بزرگترین نمایش آیینی شرق کشور 54
    54