• بازگشت به مستند            
   • بی مهری به مسکن مهر مهرگان
    بی مهری به مسکن مهر مهرگان

     با گذشت 2 سال از افتتاح شهرک مسکن مهر مهرگان ، مشکلات روبنایی وزیر ساختی طرح مسکن مهر مهرگان مشهد ساکنین را نگران کرده است . نداشتن آسفالت معابر،زود پر شدن چاه های فاضلاب به علت غیر قابل نفوذ بودن خاک،ترک خوردن دیوار ها و جا نمایی نا مناسب شهرک از مشکلات این منطقه است 

    عکاس: محسن بخشنده
    تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۸