• چهارشنبه،30 مهر 1399
 • ورود
     
   • بازگشت به حرم مطهر            
   • مشهد قدیم " توسعه حرم مطهر رضوی " - 1
    مشهد قدیم " توسعه حرم مطهر رضوی " - 1

    اولین طرح جامع نوسازی و توسعه حرم مطهر رضوی با نظارت عبدالعظیم ولیان استاندار استان خراسان (بزرگ) و نایب‌التولیه آستان قدس رضوی ، از سال ۱۳۵۳ با عملیات مرمت خشت‌های طلایی گنبد مطهر که شفافیّت خود را از دست داده بود آغاز گردید .در این دوره بناهای موجود در اطراف مجموعه که مربوط به سده‌های اخیر بودند کاربریشان تغییر یافت و اکثراً تغییرات اساسی‌ای یافتند و به صحن‌های حرم مطهر تبدیل شدند ، مانند : بنای مسجد زنانه، مسجد ریاض، گنبد اپک میرزا، رواق پس پشت، راهرو سقاخانه، محل چهلچراغ سابق، محل کشیک خانه خدام و بعضاً محل‌هایی مانند مدرسه‌ها تیمچه‌ها یا فضاهای خالی به صورت رواق‌های دارالفیض، دارالشکر، دارلرشرف، دارالسلام، دارالذکر، دارلعزه و دارلعباده درآمدند . ایجاد صحن موزه  و تعویض صندوق عباسی به صندوق سنگی حاج حسین حجارباشی و نصب ضریح چهارم و نوسازی نقاره‌خانه نیز مربوط به این دوران است.

     

    عکاس: آژانس عکس مشهد
    تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۶
    مشهد قدیم " توسعه حرم مطهر رضوی " - 1 10
    10
    مشهد قدیم " توسعه حرم مطهر رضوی " - 1 11
    11
    مشهد قدیم " توسعه حرم مطهر رضوی " - 1 12
    12
    مشهد قدیم " توسعه حرم مطهر رضوی " - 1 13
    13
    مشهد قدیم " توسعه حرم مطهر رضوی " - 1 14
    14
    مشهد قدیم " توسعه حرم مطهر رضوی " - 1 15
    15
    مشهد قدیم " توسعه حرم مطهر رضوی " - 1 16
    16
    مشهد قدیم " توسعه حرم مطهر رضوی " - 1 18
    18
    مشهد قدیم " توسعه حرم مطهر رضوی " - 1 20
    20
    مشهد قدیم " توسعه حرم مطهر رضوی " - 1 22
    22
    مشهد قدیم " توسعه حرم مطهر رضوی " - 1 24
    24
    مشهد قدیم " توسعه حرم مطهر رضوی " - 1 26
    26
    مشهد قدیم " توسعه حرم مطهر رضوی " - 1 28
    28
    مشهد قدیم " توسعه حرم مطهر رضوی " - 1 30
    30
    مشهد قدیم " توسعه حرم مطهر رضوی " - 1 32
    32
    مشهد قدیم " توسعه حرم مطهر رضوی " - 1 34
    34
    مشهد قدیم " توسعه حرم مطهر رضوی " - 1 36
    36
    مشهد قدیم " توسعه حرم مطهر رضوی " - 1 38
    38
    مشهد قدیم " توسعه حرم مطهر رضوی " - 1 40
    40
    مشهد قدیم " توسعه حرم مطهر رضوی " - 1 42
    42
    مشهد قدیم " توسعه حرم مطهر رضوی " - 1 44
    44
    مشهد قدیم " توسعه حرم مطهر رضوی " - 1 46
    46