• بازگشت به حرم مطهر            
   • تحویل سال 1393 در حرم مطهر رضوی
    تحویل سال 1393 در حرم مطهر رضوی
    عکاس: مهدی بلوریان
    تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۲۹