• بازگشت به مستند            
   • به طرف حرم
    به طرف حرم

     حرم مطهر امام رضا(ع) در بافت مرکزی و قدیمی شهر مشهد واقع شده است. وجود کوچه های باریک و تودرتو در جوار حرم رضوی سبب شده است اهالی منطقه از دیرباز به صورت خودجوش نسبت به علامت گذاری و نشان دادن مسیر حرم به زائران و مجاوران امام رئوف اقدام کنند.

    عکاس: مهدی بلوریان
    تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۰
    به طرف حرم 10
    10
    به طرف حرم 12
    12
    به طرف حرم 14
    14
    به طرف حرم 16
    16
    به طرف حرم 18
    18
    به طرف حرم 20
    20
    به طرف حرم 22
    22
    به طرف حرم 24
    24
    به طرف حرم 26
    26
    به طرف حرم 28
    28
    به طرف حرم 30
    30
    به طرف حرم 32
    32
    به طرف حرم 34
    34
    به طرف حرم 36
    36
    به طرف حرم 38
    38
    به طرف حرم 40
    40
    به طرف حرم 44
    44
    به طرف حرم 46
    46
    به طرف حرم 48
    48
    به طرف حرم 50
    50
    به طرف حرم 52
    52
    به طرف حرم 54
    54
    به طرف حرم 56
    56
    به طرف حرم 58
    58
    به طرف حرم 60
    60
    به طرف حرم 62
    62
    به طرف حرم 64
    64
    به طرف حرم 65
    65
    به طرف حرم 66
    66
    به طرف حرم 67
    67
    به طرف حرم 68
    68
    به طرف حرم 69
    69
    به طرف حرم 70
    70
    به طرف حرم 72
    72
    به طرف حرم 74
    74