• بازگشت به ورزشی            
   • مسابقه جایزه بزرگ دوچرخه سواری کوهستان
    مسابقه جایزه بزرگ دوچرخه سواری کوهستان

     اولین دوره مسابقات دوچرخه سواری کوهستان(کراس کانتری) جام چشمه سبز گلمکان انتخابی تیم ملی ایران

     
    عکاس: وحید بیات
    تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۶