• بازگشت به حرم مطهر            
   • سومین روز آئین معنوی اعتکاف در مسجد گوهرشاد حرم مطهر رضوی
    سومین روز آئین معنوی اعتکاف در مسجد گوهرشاد حرم مطهر رضوی
    عکاس: محسن بخشنده
    تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۵