• چهارشنبه،30 مهر 1399
 • ورود
     
   • بازگشت به حرم مطهر            
   • مراسم اهدای احکام خدام حرم مطهر رضوی
    مراسم اهدای احکام خدام حرم مطهر رضوی

     اهدای احکام خدام حرم مطهر امام رضا (ع) در شب میلاد حضرت علی (ع) از سوی آیت الله واعظ طبسی به دکتر ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان و 383 نفر دیگر از خادمان انجام گردید .

     
    عکاس: محمد زائرنیا
    تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۲
    مراسم اهدای احکام خدام حرم مطهر رضوی 10
    10
    مراسم اهدای احکام خدام حرم مطهر رضوی 12
    12
    مراسم اهدای احکام خدام حرم مطهر رضوی 14
    14
    مراسم اهدای احکام خدام حرم مطهر رضوی 15
    15
    مراسم اهدای احکام خدام حرم مطهر رضوی 16
    16
    مراسم اهدای احکام خدام حرم مطهر رضوی 17
    17
    مراسم اهدای احکام خدام حرم مطهر رضوی 18
    18
    مراسم اهدای احکام خدام حرم مطهر رضوی 19
    19
    مراسم اهدای احکام خدام حرم مطهر رضوی 20
    20
    مراسم اهدای احکام خدام حرم مطهر رضوی 22
    22
    مراسم اهدای احکام خدام حرم مطهر رضوی 23
    23
    مراسم اهدای احکام خدام حرم مطهر رضوی 24
    24
    مراسم اهدای احکام خدام حرم مطهر رضوی 25
    25
    مراسم اهدای احکام خدام حرم مطهر رضوی 26
    26
    مراسم اهدای احکام خدام حرم مطهر رضوی 27
    27
    مراسم اهدای احکام خدام حرم مطهر رضوی 28
    28
    مراسم اهدای احکام خدام حرم مطهر رضوی 30
    30
    مراسم اهدای احکام خدام حرم مطهر رضوی 31
    31
    مراسم اهدای احکام خدام حرم مطهر رضوی 32
    32
    مراسم اهدای احکام خدام حرم مطهر رضوی 33
    33
    مراسم اهدای احکام خدام حرم مطهر رضوی 34
    34
    مراسم اهدای احکام خدام حرم مطهر رضوی 35
    35
    مراسم اهدای احکام خدام حرم مطهر رضوی 36
    36
    مراسم اهدای احکام خدام حرم مطهر رضوی 37
    37
    مراسم اهدای احکام خدام حرم مطهر رضوی 38
    38