• بازگشت به ورزشی            
   • افتتاح اولین پیست دوچرخه سواری اختصاصی بانوان در مشهد
    افتتاح اولین پیست دوچرخه سواری اختصاصی بانوان در مشهد
    عکاس: محسن بخشنده
    تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۰۴