• بازگشت به ورزشی            
   • دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و مغولستان
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و مغولستان

     تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران با برتری 3 بر صفر مقابل مغولستان به عنوان صدرنشین به دور بعدی مسابقات راه یافتند.

    عکاس: محمد زائرنیا
    تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۰۳
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و مغولستان 10
    10
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و مغولستان 12
    12
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و مغولستان 13
    13
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و مغولستان 14
    14
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و مغولستان 16
    16
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و مغولستان 22
    22
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و مغولستان 24
    24
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و مغولستان 26
    26
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و مغولستان 28
    28
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و مغولستان 30
    30
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و مغولستان 32
    32
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و مغولستان 34
    34
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و مغولستان 35
    35
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و مغولستان 36
    36
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و مغولستان 38
    38
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و مغولستان 4
    4
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و مغولستان 40
    40
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و مغولستان 42
    42
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و مغولستان 44
    44
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و مغولستان 46
    46
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و مغولستان 48
    48
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و مغولستان 5
    5
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و مغولستان 50
    50
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و مغولستان 6
    6
    دیدار تیمهای ملی والیبال نشسته ایران و مغولستان 8
    8