• بازگشت به ورزشی            
   • افتتاحیه مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیا در مشهد
    افتتاحیه مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیا در مشهد

    مسابقات والیبال نشسته قهرمانی مردان و زنان آسیا برای کسب سهمیه بازی های پاراآسیایی اینچئون ۲۰۱۴ و مسابقات جهانی والیبال نشسته در لهستان ۲۰۱۴ تا پنجم اردیبهشت ماه در مشهد ادامه دارد . همچنین بازی دوستانه ما بین تیم ملی روسیه و ثامن الحجج (ع) با نتیجه سه بر صفر به نفع تیم ثامن الحجج (ع) در مراسم افتتاحیه برگزار گردید.

    عکاس: محمد زائرنیا
    تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱/۳۱
    افتتاحیه مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیا در مشهد 10
    10
    افتتاحیه مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیا در مشهد 11
    11
    افتتاحیه مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیا در مشهد 12
    12
    افتتاحیه مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیا در مشهد 16
    16
    افتتاحیه مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیا در مشهد 17
    17
    افتتاحیه مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیا در مشهد 18
    18
    افتتاحیه مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیا در مشهد 19
    19
    افتتاحیه مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیا در مشهد 20
    20
    افتتاحیه مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیا در مشهد 21
    21
    افتتاحیه مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیا در مشهد 22
    22
    افتتاحیه مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیا در مشهد 23
    23
    افتتاحیه مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیا در مشهد 24
    24
    افتتاحیه مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیا در مشهد 26
    26
    افتتاحیه مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیا در مشهد 28
    28
    افتتاحیه مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیا در مشهد 30
    30
    افتتاحیه مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیا در مشهد 31
    31
    افتتاحیه مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیا در مشهد 32
    32
    افتتاحیه مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیا در مشهد 33
    33
    افتتاحیه مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیا در مشهد 34
    34
    افتتاحیه مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیا در مشهد 35
    35
    افتتاحیه مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیا در مشهد 36
    36
    افتتاحیه مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیا در مشهد 37
    37
    افتتاحیه مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیا در مشهد 38
    38
    افتتاحیه مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیا در مشهد 39
    39
    افتتاحیه مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیا در مشهد 40
    40
    افتتاحیه مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیا در مشهد 42
    42
    افتتاحیه مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیا در مشهد 43
    43
    افتتاحیه مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیا در مشهد 44
    44
    افتتاحیه مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیا در مشهد 45
    45
    افتتاحیه مسابقات والیبال نشسته قهرمانی آسیا در مشهد 46
    46